06-46 35 1791 | ln.untropsretaeht@ofni | contactformulier | facebook | linkedin |

improvisatietheater

Belangrijke kenmerken van improvisatietheater zijn:

improvisatietheater theatersport workshops improvisatietheatercursus theatersportcursus bedrijfsvoorstelling

Samenwerken
Accepteren
Duidelijk zijn
Hier & nu
Alertheid
Risico’s nemen

Improvisatietheater is theater zonder vooraf geschreven script. De spelers weten niet wat er gaat gebeuren en wat de ander gaat doen. Deze manier van theater maken, is spontaan en snel en speelt voortdurend in op de situatie van het moment.


Vier vormen van improvisatietheater

01 | theatersport

Twee teams van elk vier spelers dagen elkaar uit tot het spelen van geïmproviseerde scènes. Het publiek geeft hiervoor suggesties. Drie rechters geven hun waardering voor het vertoonde spel. Zij letten op techniek, inhoud en amusement. Het publiek mag tijdens de voorstelling rozen gooien om hun waardering te tonen voor mooie momenten.

Korte scènes | Groots spel | Geen atributen | Inbreng van het publiek | Wedstrijdvorm

02 | de Lama’s

De Lama’s was een Nederlands televisieprogramma van BNN dat voor het eerst werd uitgezonden op 29 juni 2004. Vier spelers maakten met suggesties van publiek en een speciale gast geïmproviseerde scènes. De presentator leidde de scènes in en gaf het signaal om af te ronden.

Korte scènes | Groots spel | Snelheid | Oneliners | Op de lach | Inbreng publiek

03 | de vloer op

In het televisieprogramma De Vloer Op van het Humanistisch verbond worden doorgewinterde acteurs uitgedaagd om op de toppen van hun kunnen te improviseren. De regisseur bereidt van tevoren de opdrachten voor. De acteurs werken vervolgens de scènes uit, onvoorbereid, in het bijzijn van publiek. Tijdens de improvisaties kan de regisseur ingrijpen, het spel stilleggen en eventueel nieuwe acteurs inbrengen.

Lange scènes | Nadruk op acteurskwaliteiten | Attributen | Geen inbreng publiek

04 | terugspeeltheater

In een voorstelling Terugspeeltheater nodigt de spelleider het publiek uit verhalen en gebeurtenissen uit eigen leven te vertellen. Het publiek krijgt de verhalen direct teruggespeeld door een aantal acteurs en muzikanten. Afhankelijk van het soort verhaal wordt uit verschillende vormen gekozen, de ene keer beeldend, de andere keer verbaal of muzikaal.

Nadruk op situatie | Persoonlijk | Diepgang | Inbreng publiek

Improvisatietheater