06-46 35 1791 | ln.untropsretaeht@ofni | contactformulier | facebook | linkedin |

improviseren kun je leren

TheatersportNu verzorgt al jarenlang improvisatietheatercursussen in Nijmegen en omgeving.

improvisatietheater theatersport workshops improvisatietheatercursus theatersportcursus bedrijfsvoorstelling


basiscursus theatersport
vervolgcursus theatersport
basiscursus de vloer op
vervolgcursus de vloer op

De cursussen kenmerken zich door professionele aanpak, aandacht voor spelplezier en diepgang.


improvisatietheatercursussen

basiscursus theatersport

Theatersport is een expressievorm van overdrijving. Gebeurtenissen|thema's worden vaak in een absurde context geplaatst.
Je wordt getraind in technieken en methoden om de door het publiek aangegeven inhoud om te zetten in interessant spel. Hierbij ligt de nadruk op accepteren, definiëren en positief spel. Maar er is vooral aandacht voor spelplezier!

Trainer: Jobert Franken

vervolgcursus theatersport

Deze cursus sluit aan op de basiscursus. Er wordt meer gekeken naar het spelinbreng van elke deelnemer. De theatersporttechnieken worden verder verfijnd. Maar ook in deze cursus vooral aandacht voor spelplezier!

Trainer: Jobert Franken

basiscursus de vloer op

De improvisatievorm die aan bod komt is vergelijkbaar met het tv-programma 'De vloer op'
In deze cursus ligt de nadruk op het oefenen van improvisatietechnieken en het maken van scènes met inhoud en diepgang. De scènes zijn gebaseerd op reële thema's of actuele dilemma's.
Er wordt gewerkt aan onder andere samenspel, spanningsopbouw en inlevingsvermogen.

Trainer: Jobert Franken

vervolgcursus de vloer op

Deze cursus sluit aan op de basiscursus en maakt een verdiepingsslag op reeds eerder aangeleerde spelvaardigheden. Daarnaast wordt er meer ingegaan op individuele spelkwaliteiten.

Trainer: Jobert Franken

e-mailservice

Ontvang een e-mail wanneer een nieuwe cursus start.

Meld je nu aan!

aanmelden

Improvisatietheater

Basiscursus De vloer op

donderdag 14 september 2017 | Nijmegen
lees verder

Vergevorderde cursus De vloer op

dinsdag 12 september 2017 | Nijmegen
lees verder

Basiscursus theatersport

informeer naar de mogelijkheden
lees verder

Vervolgcursus theatersport

informeer naar de mogelijkheden
lees verder

De cursus theatersport is mij heel goed bevallen. De lessen hebben duidelijke thema’s en zijn goed voorbereid.
Verbazingwekkend hoe snel 12 deelnemers die elkaar niet kennen, zo snel een hechte groep vormen. De curus is een echte aanrader!
Tessa Looij | cursist